Predikant Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci kennen elkaar al jaren via hun Stichting Koetsveld en Odaci, waar zij bruggen bouwen tussen moslims en christenen. Zij nemen stelling tegen polarisatie en taalverharding tussen bevolkingsgroepen. Nu gaan ze een bijzonder en spannend nieuw project beginnen.

Spiegelreis – op reis door christendom en islam

Wat gebeurt er als moslims en christenen elkaar alleen via de media leren kennen? Dan ontstaan er beelden, misschien zelfs waanbeelden, die niet door praktijkervaringen genuanceerd of getoetst kunnen worden. Predikant Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci kennen elkaar al jaren via hun Stichting Koetsveld en Odaci, waar zij bruggen bouwen tussen moslims en christenen. Zij nemen stelling tegen polarisatie en taalverharding tussen bevolkingsgroepen. Nu gaan ze een bijzonder en spannend nieuw project beginnen.

Spiegelreis

Het nieuwste project van Koetsveld en Odaci heet ‘Spiegelreis’ en staat voor de fysieke en religieuze reis die Herman en Enis gaan ondernemen. Herman stuurt Enis op reis door christelijk Nederland en Enis stuurt Herman op reis door islamitisch Nederland.

Hoe is de religieuze en maatschappelijke beleving in het sjiisme, soennisme of salafisme? En hoe zit het bij de gereformeerden, vrijzinnigen en migrantenkerken? Deze en vele andere vragen zullen door Herman en Enis op een persoonlijke manier verkend worden in een ontmoeting, waarin rituelen, gesprekken en beelden gedeeld en beleefd gaan worden.

Het is dus een ‘gespiegelde’ reis en elk van de in totaal 8 ontmoetingen wordt opgetekend in een verhaal dat gepubliceerd wordt in het blad voor zingeving en spiritualiteit Volzin.

Herman en Enis komen elkaar aan het einde van hun reis weer tegen en zullen dan elkaars ervaringen optekenen in een nieuw te verschijnen boek. Het is de bedoeling dat beide meer inzicht krijgen in de veelzijdigheid van elkaars traditie, maar ook de actuele vragen in de samenleving bespreken in meerdere geloofsgemeenschappen.

Volzin

Volzin is een magazine voor mensen die vanuit een open en nieuwsgierige houding op zoek zijn naar de betekenis van de christelijke inspiratie, voor zichzelf en voor de samenleving. Moderne zinzoekers die tegelijkertijd benieuwd zijn naar de bron van waaruit anderen leven. Mensen ook die denken, voelen en handelen met elkaar willen verbinden.

Meer informatie op de website van Volzin.

Spiegelreis is een project van Koetsveld & Odaci

Reageren?

Fijn dat u dit artikel heeft gelezen. Wees welkom met feedback, vragen of verzoeken.

SPIEGELREIS – NU TE KOOP

Spiegelreis van Enis Odaci en Herman Koetsveld brengt moslims en christenen dichter bij elkaar. We gaan op reis door elkaars geloof, de islam en het christendom in Nederland. Wij bezoeken afzonderlijk van elkaar diverse geloofsgemeenschappen. Er wordt gebeden, gediscussieerd en samen gegeten. Het leidt tot opmerkelijke ontmoetingen en onverwachte momenten van schuring, bezinning én inspiratie. Tussen de reizen door spreken wij over wat deze reizen betekenen voor de vragen van nu. Verdieping en actualiteit in één boek!
Nu te koop via deze link!