Duizelen al die vragen over islam en de multiculturele, interreligieuze samenleving u ook? Wat is nu feit en wat is fictie? Ik ben publicist en spreker op het gebied van diversiteit, religie, en vele thema’s over de islam. Ik help u antwoorden te vinden op uw inhoudelijke, professionele vragen, maar ook uw zorgen en bedenkingen. Dat doe ik via lezingen, publicaties en interessante projecten. Wees welkom.

Schrijven

Ik schrijf opiniërende en verdiepende artikelen over maatschappelijke en religieuze thema’s. Ook interview ik graag mensen die invloed hebben op uw en mijn leven. Vaak analyseer ik misstanden en blinde vlekken in de samenleving. 

Dat uit zich in artikelen voor gelovigen en niet-gelovigen, van buurthuis tot bestuur. De opiniepen hanteer ik wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft. Op deze pagina vindt u een overzicht van mijn columns, essays en verdiepende interviews. 

Wilt u ook een artikel van mijn hand? Mail of bel mij om de vele mogelijkheden te bespreken.

(S)preken

Video afspelen

In gesprek met Annemiek Schrijver voor het programma De Verwondering.

Soms geef ik op radio of televisie context bij de ontwikkelingen in de samenleving. De vraag naar hoe verschillende culturen en religies met elkaar kunnen samenleven en samenwerken is actueler dan ooit. 

Hier ben ik bijvoorbeeld in gesprek met Annemiek Schrijver voor het programma De Verwondering. Wilt u ook een media-item maken met mij? Dat kan, vul hieronder het contactformulier in.

Contact

Wees welkom met uw vragen en verzoeken voor geschreven en gesproken bijdragen op het gebied van identiteit, religie, media en vele thema’s over de islam.

Projecten

Ik heb ervaren dat achter onze verschillen en vele zelf opgelegde tegenstellingen dezelfde zorgen, dromen en verwachtingen schuilgaan. In mijn schrijf- en spreekwerk laat ik zien hoe verbinden in een tijd van polarisering goed mogelijk is. Het heeft tot interessante projecten geleid, waar ik graag over publiceer en lezingen over geef. Enkele voorbeelden vindt u hier.

Koetsveld & Odaci
Met predikant Herman Koetsveld trek ik sinds 2008 op. Samen schrijven en spreken wij over de vragen die christenen en moslims bezighouden.
Meer informatie
Spiegelreis
Voor het blad Volzin ben ik op reis gegaan door christelijk Nederland. Ik ontmoette vrijzinnige en orthodoxe gemeenschappen, die mij veel inzicht gaven in het Nederlandse christendom.
Meer informatie
Onze Vader
Claartje Kruijff is in 2018 Theoloog des Vaderlands. Samen met een interreligieus schrijverscollectief hebben we de vele dimensies van het Onze Vader verkend.
Meer informatie

Leestip!

Samen met predikant Herman Koetsveld schreef ik het boek De Zeven Zuilen; Gesprekken over God, geest en tijdgeest. We dagen 7 vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King. Uit hun persoonlijke vertrekpunten ontvouwen zich levendige, verrassende en inspirerende gedachten die tot verder nadenken uitnodigen.

CONTACT

Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo
Tel: 0627074046
info@enisodaci.nl

MOTTO

Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Een ieder die een scherf vond riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” – The Kasidah of Hji Abu el-Yezdi
Copyright 2018 © Enis Odaci