Enis Odaci

publicist • spreker • diversiteit en inclusie •
islam • coach • beleidsadviseur

Duizelen al die berichten over diversiteit en inclusie u ook? Wat werkt en wat niet? Ik ben publicist en spreker op het gebied van vele thema’s over de culturele- en levensbeschouwelijke samenleving. Daarnaast ontwikkel ik projecten om discriminatie tegen te gaan. Ook adviseer ik overheden en maatschappelijke organisaties om beleid om te zetten in een positieve praktijk. Neem gerust contact op als u interesse heeft in een lezing, publicatie of samenwerking in kerk, kantoor of wijk.

VOLZIN Magazine

Ik geef samen met een talentvol team aan schrijvers het maandblad VOLZIN Magazine uit. Hierin staan de opinieartikelen, essays en interviews die raken aan de nieuwe trends op het gebied van religie, zingeving en samenleving. opiniërende en verdiepende artikelen over maatschappelijke en religieuze thema’s. Neem een kijkje op ons online platform met diverse extra leuke diensten, e-publicaties en boeken.  

Media

Video afspelen

In gesprek met Annemiek Schrijver voor het programma De Verwondering.

Soms geef ik op radio of televisie een levensbeschouwelijke blik op de actualiteit. Hier ben ik bijvoorbeeld in gesprek met Annemiek Schrijver voor het programma De Verwondering. Wilt u ook een media-item maken met mij? Dat kan, vul dan hieronder het contactformulier in.

Contact

Wees welkom met al uw vragen over mijn werk. Uw verzoeken voor geschreven en gesproken bijdragen op het gebied van identiteit, religie, media en vele thema’s over de islam kunt u via het invulformulier verzenden. Ook uw ideeën voor diverse vormen van projectsamenwerking zijn welkom.

Projecten

Ik heb ervaren dat achter onze uiterlijke verschillen en vele zelf opgelegde tegenstellingen vaak dezelfde zorgen, dromen en verwachtingen schuilgaan. In mijn schrijf- en spreekwerk laat ik zien hoe verbinden in een tijd van polarisering toch goed mogelijk is. Het heeft tot interessante projecten geleid, waar ik graag over publiceer en lezingen over geef. Enkele voorbeelden vindt u hier.

Boeken

DE ZEVEN ZUILEN

Met predikant Herman Koetsveld vroegen we zeven vooraanstaande Nederlanders om over God, geest en tijdgeest te spreken. We legden hen 7 uitspraken voor van wereldberoemde mensen uit de geschiedenis, van Jezus tot Plato van Mohammed tot Martin Luther King. Onze interviewgasten: Ad Verbrugge, Karin van den Broeke, Lody van de Kamp, Marije de Jong, Mounir Samuel, Ruard Ganzevoort en Nuweira Youskine. Per mail te bestellen voor €15. Lees hier een recensie op Nieuw Wij.

SPIEGELREIS

Herman Koetsveld en ik bezoeken afzonderlijk van elkaar acht christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen, waaronder een Benedictijns klooster, de Ahmadiyya moslimgemeenschap, een Gereformeerde Gemeente en een islamitische LHBT organisatie. Er wordt gebeden, gediscussieerd en samen gegeten. Het leidt tot opmerkelijke ontmoetingen en onverwachte momenten van bezinning en inspiratie. Ons boek Spiegelreis is via KOK Boekencentrum te bestellen. Lees hier een recensie in Trouw.

WEBSITES


Volzin magazine

CONTACT

Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo
info@enisodaci.nl

MOTTO

Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Een ieder die een scherf vond riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” – The Kasidah of Hji Abu el-Yezdi
Copyright 2024 © Enis Odaci