Welkom op mijn site! Heeft u ook vele vragen over de islam en de multiculturele, interreligieuze samenleving? Wat is nu feit en wat is fictie? Ik ben publicist en spreker op het gebied van identiteit, religie, media en vele thema’s over de islam. Ik help u op weg via mijn lezingen, publicaties en interessante interreligieuze projecten. Wees welkom met uw vragen en verzoeken.

Nieuw op de site

Contact

Wees welkom met uw vragen en verzoeken voor diverse bijdragen op het gebied van identiteit, religie, cultuur en vele thema’s over de islam. U kunt ook alleen uw naam en mailadres invullen, dan krijgt u de maandelijkse nieuwsbrief met daarin nieuws en artikelen.

De Zeven Zuilen

Ds. Herman Koetsveld en ik schreven het boek De zeven zuilen – Gesprekken over God, geest en tijdgeest.

We dagen daarin zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King.

Allemaal krijgen ze dezelfde uitspraken voorgelegd, waardoor er een interessante waaier van meningen en analyses ontstaat. Uit hun verschillende en vooral persoonlijke vertrekpunten ontvouwen zich levendige, verrassende en inspirerende gedachten die tot verder nadenken uitnodigen.

CONTACT

Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo
Tel: 0627074046
info@enisodaci.nl

MOTTO

Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Een ieder die een scherf vond riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” – The Kasidah of Hji Abu el-Yezdi
Copyright 2018 © Enis Odaci