Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

De aanslag op de Twin Towers op 11 September 2001 veranderde het leven van vele mensen. Ook die van mij. De discussie over de islam barstte in alle hevigheid los. Collega’s, buren en vrienden begonnen vragen te stellen over mijn geloof. Al die jaren voelde ik mij wel moslim, maar niet als begin- en eindpunt van alles. Mijn opvoeding thuis leerde me dat God niet lastig gevallen hoefde te worden met hoofddoekjes en spijkerbroeken. De rol die je inneemt in de samenleving, wat je voor de ander betekent, kon wel goddelijke vormen aannemen. Maar de discussie was er en ik verdiepte mij voor het eerst in mijn leven op een meer wetenschappelijke manier in de roots van de islam. Ik ontdekte dat er vele culturele uitingsvormen van de islam bestonden, die maar al te vaak werden verward met de theologische grondslagen. Daarover spreken en schrijven werd een belangrijke bezigheid. 

Ik herkende dat de dialoog binnen de islam stroef kan verlopen. Sektarisme, machtsspel, politieke invloeden, het gesprek binnen een geloofsgemeenschap is altijd een proces van vallen en opstaan. Veel moslims pakken gelukkig die voortrekkersrol, maar het is een weg die gegaan moet worden. In 2008 richtte ik Stichting Humanislam op. Humanislam staat voor humanisme in de islam. De mens vormt voor mij het begin- middel- en eindpunt van de godsdienst. Een geloofskeuze. Nu hebben we te maken met een klimaat van uitsluiting en islamofobie, waar niet-moslims dus ook een rol in zullen moeten nemen. De samenwerking met andere levensovertuigingen is nu belangrijker dan ooit. Dat doe ik via projecten en diverse relevante samenwerkingspartners.

Projecten

Namens Stichting Humanislam doe ik mee aan diverse interessante initiatieven op het gebied van levensbeschouwing en cultuur. Sommige initiatieven en projecten ontwikkel ik zef, al dan niet aangespoord door inspirerende mensen. Enkele voorbeelden:

Claartje Kruijff is dit jaar Theoloog des Vaderlands. Zij verzamelde een diverse, interreligieuze denktank om zich heen om na te denken over het bijbelse gebed het Onze Vader.

De islamitische vastenmaand heet Ramadan en duurt 30 dagen. Ik vroeg mijn interreligieuze vrienden om hun visie op vasten te schrijven. Het werd een prachtig document.

Ik wilde op reis gaan door het Nederlandse christendom. Herman Koetsveld wilde mijn reis spiegelen, dus stuur ik hem door de Nederlandse islam: essayreeks in Volzin.

Koetsveld en ik legden 7 uitspraken van invloedrijke figuren voor aan diverse mensen uit andere tradities. We schreven er een boek over, getiteld De Zeven Zuilen.

Partners

Via Stichting Humanislam werk ik met diverse partijen samen via boeken, publicaties, projecten, lezingen en vele noodzakelijke dialoogwerkzaamheden achter de schermen, zoals met maatschappelijke instellingen, Raden van Kerken. En natuurlijk vele inspirerende individuen die zich dag en nacht inzetten voor een betere samenleving. Met hen kan ik natuurlijke allianties vormen. Op de homepage schrijf ik er regelmatig over. Enkele publicatiepartners vind je alvast hieronder.

Contact

CONTACT

Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo
info@enisodaci.nl

MOTTO

Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Een ieder die een scherf vond riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” – The Kasidah of Hji Abu el-Yezdi
Copyright 2023 © Enis Odaci