Predikant Herman Koetsveld en Enis Odaci dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King.

De Zeven Zuilen – boek over God, Geest en Tijdgeest

De Zeven Zuilen

Interreligieus boekproject met 7 gesprekken over God, geest en tijdgeest

Predikant Herman Koetsveld en ik dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King. De zeven gesprekken zijn in samengevatte vorm op onze gezamenlijke site verschenen, maar nu ook in boekvorm gepubliceerd, gelardeerd met prachtige foto’s. De Zeven Zuilen is online te bestellen via Berne Media.

Interviewgasten

Nuweira Youskine is islamoloog en publicist. Eerder was zij columnist bij dagblad Trouw en levensbeschouwelijk magazine Volzin. Mounir Samuel is politocoloog, auteur en publicist voor onder andere De Groene Amsterdammer. Ruard Ganzevoort is senator van GroenLinks en hoogleraar Praktische Theologie aan de VU Amsterdam. Lody van de Kamp is orthodox rabbijn, schrijver van diverse boeken over de Holocaust en betrokken bij integratievraagstukken. Ad Verbrugge is hoofddocent Filosofie aan de VU Amsterdam, auteur en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Karin van den Broeke is preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en predikant in Wissenkerk. Marije de Jong is hoofdredacteur van mindstyle magazine Happinez en was vroeger katholiek.

7 Stellingen

“Heb God, de Ene, lief met hart en ziel en al je kracht”- Mozes

“Jouw geloof heeft je gered” – Jezus

“Ik ben slechts waarschuwer, voor elk volk is er een gids” – Mohammed

“Filosoferen is je toeleggen op de dood” – Plato

“God is dood” – Nietzsche

“I have a dream” – Martin Luther King

We gingen met dezelfde stellingen in de hand het gesprek aan met onze interviewpartners. Het leverde zeer uiteenlopende verhalen en ideeën op. Voor de goede teller – de zevende stelling mocht men zelf bedenken op basis van de persoonlijke levensreis en bijbehorende ervaringen.

Boekpresentatie

Op 19 november 2015 was de presentatie van De Zeven Zuilen. Bijgevoegd een mooi fotoverslag met dank aan Gé Klein Wolterink!

Het was een prachtige avond in een prachtig huis en met prachtige mensen, van ver en nabij. Speciale dank gaat uit naar burgemeester Sander Schelberg, die een mooi pleidooi hield voor geloof vóór de voordeur. En ook dank aan Kees Schafrat van Broekhuis Hengelo en Pieter de Boer van Berne Media.

Zonder de geïnterviewde personen was er helemaal geen boek dus veel dank aan hen. De redactie was in handen van de uitstekende Renske Houweling.

Bestellen

Bestel De Zeven Zuilen door mij een mail te sturen en dan wordt het boek zo snel mogelijk bezorgd.

Recensies

De Zeven Zuilen heeft lovende recensies ontvangen.

Reageren?

Fijn dat u dit artikel heeft gelezen. Wees welkom met feedback, vragen of verzoeken.

SPIEGELREIS – NU TE KOOP

Spiegelreis van Enis Odaci en Herman Koetsveld brengt moslims en christenen dichter bij elkaar. We gaan op reis door elkaars geloof, de islam en het christendom in Nederland. Wij bezoeken afzonderlijk van elkaar diverse geloofsgemeenschappen. Er wordt gebeden, gediscussieerd en samen gegeten. Het leidt tot opmerkelijke ontmoetingen en onverwachte momenten van schuring, bezinning én inspiratie. Tussen de reizen door spreken wij over wat deze reizen betekenen voor de vragen van nu. Verdieping en actualiteit in één boek!
Nu te koop via deze link!