Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Koetsveld en Odaci

christelijke islamitische partners

Wij zoeken woorden bouwen bruggen vinden vertrouwen

Herman Koetsveld is predikant (PKN), cultuurtheoloog en dichter. In 2009 schreef Herman een weerwoord tegen Wilders, die met het christendom in de binnenzak de samenleving opdeelde in een wij en een zij. Herman nam stelling: iedereen is drager van Gods geest. Dit nodigt en daagt ons uit om nieuwsgierig te zijn naar elkaar.
Enis Odaci is moslim, publicist en reli-ondernemer. Enis was onder de indruk van Hermans stellingname tegen Wilders en nam contact op. Na 9/11 zag Enis de verandering in de samenleving en hij besloot met publicaties, lezingen en samenwerking een genuanceerde stem te vertolken. Zijn stelling: de grond onder onze voeten is één.

Ons werk

Schrijven

Herman en ik houden van schrijven. We publiceren in kranten en op websites. We schrijven boeken en analyseren de tijdgeest. De ene keer best kritisch, de andere keer met een knipoog.

Spreken

Wij houden ook van spreken. Op radio en televisie vertellen we regelmatig over ons dialoogwerk, maar geven we ook commentaar op de actualiteit, die vaak een lach en een traan oplevert.

Projecten

Soms doen we dingen ver buiten onze comfort-zone liggen. Zo hebben we al eens in het theater gestaan en duiken we alletwee onbevreesd in elkaars rijke traditie en geloofsgemeenschap.

Onze taal

Wij geloven in taal van vertrouwen. Met harde, kwetsende taal is het eenvoudig om mensen uit te sluiten. Maar met taal van vertrouwen, waarbij het uitgangspunt is dat de ander er toe doet, ontstaat er een andere ruimte. In die ruimte wordt het mogelijk om de meest lastige vragen open en respectvol met elkaar te bespreken. Het fragment hieronder bij RTV Oost, vlak na de aanslag in Parijs door IS, laat zien hoe we in het leven staan.

Video afspelen

Contact

Wilt u meer weten over ons werk? Heeft u een verzoek of een persoonlijke vraag? We geven lezingen, schrijven artikelen, geven workshops en treden op in de media. Ook voor meer verdiepende projecten op het gebied van christendom, islam en samenleving leveren wij graag een bijdrage.

CONTACT

Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo
info@enisodaci.nl

MIJN MOTTO

Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Een ieder die een scherf vond riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” – The Kasidah of Hji Abu el-Yezdi
Copyright 2023 © Enis Odaci